OCR Output

1928 den 14 april. N:r 14.

LANSKUNGORELSER.

V asterbottens lan.
Ser. A Landskontoret 1928

N:r 14. Ang. forord—

4 s §A i de av
Sedan landsfiskalen J. Magnusson i Äsele på därom gjord framstallmngo:;gr:nde i

erhållit befrielse från uppdraget att vara ordförande i Äsele sockens taxe—
i is 112 2 is Asele soc—
ringsnämnd, har Kungl. Maj:ts befallningshavande denna dag förordnat kro— ; ,, ;.
nojägaren E. R. F. Öhman, Söråsele, att vara ordförande i samma taxerings— . ___x

2 Fa s 15 ringsnämnd.
nämnd för år 1928.

Umeå i landskontoret den 14 april 1928.
NILS G. RINGSTRAND.
Gustaf Heintz.

Umeå 1928 — Larsson & C:os Tryckeri