OCR Output

1928 den 22 februari. N:r 8.
Sd 3 tod
Inom Vilhelmina socken.

Jordbrukskonsulenten August Ekstrom, Vilhelmina,
Vandringsrättaren O. Larsson, Vilhelmina,
Skiftesgodemannen Anton Flemström, Dalasjö, Vilhelmina,
Handlanden Albin Sundström, Strömnäs, Malgomaj,
Hemmansägaren Petrus Öhman, Tresunda, Tresund,
Nämndemannen J. K. Salomonsson, Rasele, Meselefors.

Umeå i landskontoret den 22 februari 1928.
På Länsstyrelsens vägnar :

Gustaf Hultman. Bert Ohman.

Uineå 1928 — Larsson -&HC:o;Trycwkeri