OCR Output

1928 den 22 februari. N:r 8.
k U2 ie
Inom Stensele socken.

Vandringsrattaren Erhard Karlsson, Storuman,

Fjardingsmannen Leonard Andersson, Blaiken,
Skiftesgodemannen Gustaf Forsman, Barsele, Gunnarn,
Gastgivaren O. P. Skold, Gunnarn,

Hemmansägaren Per Israelsson, Pauträsk, Skarvsjöby,
Hemmansägaren Anders Rudolf Lindberg, Långvattnet, Långsjöby.

Inom Sorsele socken.

Landstingsmannen Linus Ljunglöt, Gargnäs,
Jordbrukskonsulenten Aug. Ekström, Vilhelmina.
Vandringsrättaren M. Persson, Blattniksele,
Skiftesgodemannen Johan Karlsson, Örnäsudden,
Faktorn J. R. Rönnholm, Sorsele,

Skiftesgodemannen Per O. Sjöberg, Saxnäs, Blattniksele.

Inom Malå socken.

Gästgivaren Johan Lundstedt, Håptjärnliden, Adak.

Inom Äsele socken jämte förrättningar inom Idvattnets by i
Vilhelmina socken :

f. d. Kronojägaren G: Äkerlind, Almsele.

Inom Asele socken.

Häradsdomaren F. A. Salomonsson, Älgsjö, Älgsjöås,
Hemmansägaren Albert Eriksson, Ytterrissjö, Äsele,
Arrendatorn Edvin Hellgren, Prästbordet, Äsele,
Kronojägaren A. Nilsson, Lomsjö,

Nämndemannen M. P. Persson, Hälla, Hällaström,
Vandringsrättaren K. B. Carlsson, Asele.

Inom Dorotea socken.

Jordbrukskonsulenten Aug. Ekström, Vilhelmina,
Vandringsrättaren O. Larsson, Vilhelmina,
Ägodelningsnämndemannen Konrad Eriksson, Lavsjön,
Hemmansägaren Jonas Alfred Persson, Häggås, Granberget,
Förre gästgivaren O. A. Hedberg, Ormsjö.