OCR Output

1928 den 22 februari. N:r 8.

LANSKUNGORELSER.

Vasterbottens län.

Ser. A Landskontoret 1928

N:r 5.: Ang. förord—
nade syne—

Till allmän kännedom kungöres härmed att Kungl. Maj:ts befallnings— _ man,

havande forordnat nedan angivna personer att tills vidare vara sadana syne—
män, som omförmälas uti 42 § i lagen den 22 juni 1921 om ströängars indra—
gande till kronan :

Inom Lycksele socken.

Kronojägaren Karl Robertsson, Rusksele,
Skiftesgodemannen O. A. Lundgren, Forsholm, Rusksele,
Faktorn E. A. Karlsson, Busjö, Lycksele,
Vandringsrattaren J. A. Olsson, Lycksele,
Hemmansagaren Oskar Danielsson, Gäddträsk, Lycksele,
Hemmansagaren Erik Anshelm Eriksson, Hornmyr, Knaften,
Hemmansägaren J. O. Björklund, Vänjaurträsk,
Kronojägaren Erik Gruffman, Björkberg, Vinliden,
Skiftesgodemannen N. J. Sandberg, Vormsele,
Hemmansigaren Erik Finnberg, Björksele,
Hemmansagaren Anders Rudolf Karlsson, Vindelgransele,
Kronojagaren Fr. T. Karlsson, Norrby, Blaviksstrand,
Hemmansägaren Johan Gruffman, Rusele, Blaviksstrand,
Hemmansagaren Villehard Andersson, Kattisavan,
Nämndemannen Israel Nygren, Umgransele,

Inom Ortrask socken.

Skiftesgodemannen I. P. Lindström, Långsele, Örträsk.

Inom Fredrika socken.

Inspektoren G. Lindström, Nordanås, Nordanåsby,
Skiftesgodemannen F. V. Hedlund, Tallsjö,
Fjärdingsmannen O. Lundgren, Viska, Fredrika,
Vandringsrättaren K. B. Carlsson, Asele.