OCR Output

od

1928 den 31 december. N:r 202.
en 0 —

Därjämte tillkännagives, att berörda inkomst— och utgiftsstat med därtill —
hörande handlingar finnes för de väghållningsskyldiga hos vägstyrelsens ord—
förande tillgänglig.

Umeå i landskansliet den 31 december 1928.
NILS G. RINGSTRAND.
Gustaf Hultman.

Umea 1929 — Larsson & C:os Tryckeri