OCR Output

1928 den 16 februari. N: 42-.

Stockholm i februari 1928.

H. TAMM.

Forsakrmgs- Egendomens namn Fogderi Socken
nummer
53458 SAvan n:t 13. s insy Umeå Sävars
51552 Sävars skola .. ;. . (5 XX % $
53616 Palbole; 4 $
53615 Lundströämstorpet . .. .... . .. .—... hå ä
42396 Pålböle; torp (; . .. . . : > .. >> / S P 5
51551 Sävars pråstgård .. . .. . .. ud 9 »
53461 18 4. psT vP S å
53651 » ” Tattiggård .. . .. » å 5s
42376 (SÄvä! — . _. . — . SL RE 8 ns‘ 5y 3
53460 y ioz e e e 1 % 3
51550 'Sävars kommunalhus ... .. .. ... 7 %
51554 skola . .; . .. . . .; $3 %
53808 Rönnäs . . .. op vs 5 —29 § $
53809 Sjöårödd. i . 0 +: + i:i / 5 * & f 5
53810 Strömbäck .. ; . —2 .— .. .5% . — 11 oc *
53811 Stenträsk . . .. . .. > ni ji s $ §
53813 [Ristrask:!..! 7300 .00 ze uk. x >
53814 e o en e + 33
53815 t e i t v + 0 Å te $ 5 §
53816 $V is : eee 00 6 % ä
53817 t ols . o( en t iL .. å 5
32519 l
39100 Strömbäcks f. d. glasbruk .. .. .. 5 Umeå
46553
42339 Erlandstorp . ; —.0%. .. jas 31 6
53870 Ofisbacka n :t 5 us y §3 5
53869 |Grisbacka nit 7. .. ..x : s :o e y 54
53949 Tavelsjons skola och kapell ... .. § >
53948 'Umeå kommunalhus och folk—
sköla s Lssn inscc ks $ 35

53459 Umea — landsforsamlings _ fattig—.

| ogard . .ccsc t stt d .. | $ al
53950 Bile skola :. 20 s Jfi 5 %
52627 Obbola skolå. . ., ;x; : iss — k 5 K

K. A. Sköldebrand.

Umeå i landskansliet den 16 februari 1928.

På Länsstyrelsens
Gustaf Hultman.

Umea 1028 Larcson &

vagnar :

: os Trycken

Elof Huss.