OCR Output

1928 den 16 februari. N:r 42.

od 5 8 — he

Försäkrings— Egendomens namn Fögderi Socken

nummer

36324 Skellefteå klockareboställe . .. .. Skellefteå Skellefteå
49918 9 sockenstuga . is å
53206 $3 tingshus . . .. . >.. . :> Å
51394 Anderstorp .'; ;. — * — ( . tlT å ; Å
35001 Skellefteå pastorsboställe . .. . . . ä f
52734 | y seminarietomt n:r 1 . . $ 3
49854 172 : .; =. 11 45 & i
41205 'Långvik eller Långsborgs skola . . 3
41208 pBergsbyn n.t 7 : ... . 134 å 8
52937 skola . . ;. .: . is *k R: V $
gåågg }'Ohrvikens skold .. .. ~a as &

49687 Manhem : . ; ; ;s .8 09 e — on
50210 Ersmarks—skola > :> ..:;.. v l #
50211 Yttre Ursvikens skola .. .: . —. 5
52186 finre Ufsvikens skola , . . . . ' ::: S
52228 lAnderstorp:. . . .. .0... ;. $% x*fk% 3 f
53221 [Degerbyn n:t 5 ;. — ... .; + 3 P

1 |

2333; };Bobacken ns t:5¢ :2z . V PWm sw Umeå Bygdeå
20185

48926 }Dalkarlsé Hit—2 . —2 ii W kra d å
48927 |

34010 Överklintens kvarm .: :. 5/; | $ &
39016 Robertsfors / .. .. ;. ... .. .. s 3 3
52695 $ skola . % ;. . .. ; cMG .s; $,

47717 Robertstors tomt n :r 18 . . .. .. $ i
47390 Rickleå.1: r 10 och. 15 .. ..;...., | § i
45830 Robertsfors 70: . . + .. — * $
52694 Överklintens folkskola ........ y3 .
44914 Hemgården J2 2s | 33 53
53202 Robertsfors sjukstuga ... .. ... | y 3
47137 Luguiet ; ; 4 — ;. 20 k eip s §
47388 Rickleå n:t*l3 > . . — .. .— 443 ;
47389 Rickleå :t L!. . . .. .. . — . " iZ %
52696 Sikeå skola ... . 4 © +9 e 5 %
51261 Degerfots ni t,1 — :— >> . . $3 Degerfors
54255 Renforsfallets kvarn .. . .. .. .x | Y

54112 Degerfors kytka — ... . . . : .; if H 3 $
43288 Amsele kyrka /. ;. ;.;. . — >>a | J

gåååg Å } Sandvik .. . 1 . Ls +3 14 at dP l % Holmsunds

i