OCR Output

1928 den 16 februari. N:r 42.

K« 2 ...
Försäkrings— Egendomens namn Fögderi Socken
nummer

49415 Byske . .., Skellefteå Byske
53708 *
53711 l .0. $3 3y
.. |
gå;?g } Butiäm n;t 1. ...../.. .. .,... .. P $$
53710 Östanbäck n:t 8 ........ .. . . 53
Zå;?g } Fällforsens komministergård ... $3 $y
53929 Faurgogrunds l0 $ %
53930 Fällförs. — . .. '' >'! / ;7 ' /; ;. V 4
53707 B |Ytterstfors: Badstubacken n:r 9| 4 4
53714 Föruögrund . / .: . .. .:. S 3
49413 B 'Byske telegrafstation . .. .. .. .. . 4 if
44905 Norsjö sjukstuga .. ” 1 ;'(4.'. ; : 5 Norsjö
51014 Nysätra tingshus . . /. (| .: '' .. y3 Nysätra
53220 Degerbyn m:r'&::'' .. ' ' .. å Skellefteå
53101 Brännan å prästbordet ;; .. ;. . K hå
41598 [Å — Skellefteå landsforsamlings

. . © , : ( :> : 2. 3
28482 Hoimfors sågverk ä $,
52938 Bjornsholmen . . . ...—. .}. [{ lfi( 4 i4 4
24206
28861 l |
32524 !Bureé sagverk eller Strömsholm d
42440 |
45944 |
25943 |
27765 ]-.Hemön e e å a or ce k ora 1 dd Ne F $
28862 | ,
233(2)(1) }ESkellefteé kyrkoherdeboställe . . $, &
35659 [Skelleftea sockenkyrka ........ $ 1
42133:1328) l{Skellefteé 1:a komministerbo—
52317 J Ställe . . . .. :: .. . . .;.Q. v §3 %
28939
31065 I!Skellefteå 2:a — komministerbo—
49920 ställe .;. .... / .. ( .. L i. $,
52982

52375

Skellefteå skollärareboställe . . . .