OCR Output

1928 den 16 februari. N:r 41.

LANSKUNGORELSER.

, Västerbottens län.
Ser. B Landskansliet 1928

N:r 41. Styrelseleda—

$ i
Kungl. Maj:ts Befallningshavande har jämlikt 40 $ i lagen om flottningf|031,?inegrsflör_

i allmän flottled den 19 juni 1919 till styrelseledamöter under år 1928 för ne— _ eningar.
dannämnda flottningsföreningar förordnat:
för Lögde älvs flottningsförening: nämndemannen Nils Belander, Bjurholm;
,, Ore älvs flottningsforening: överjägmästaren E. T. Jansson, Umeå;
,, Hörneåns flottningsförening: överjägmästaren E. T. Jansson, Umeå;
,, _ Umed flottningsforening: Overjagmastaren E. T. Jansson, Umeå.
,, Sävar och Täfteåns flottningsförening: f. riksdagsmannen J. Rehn, Hissjö,
. Västerhiske;
,, Rickleans flottningsförening: hemmansägaren Oskar Olsson, Bygdeträsk; —
,, — Bure älvs flottningsförening: riksdagsmannen L. Brännström, Skellefteå;
Leduåns flottningsförening: jägmästaren Sven Hallin, Bjurholm.

Umeå i landskansliet den 16 februari 1928.
På Länsstyrelsens vägnar:

Gustaf Hultman. Elof Huss.

Umeå 1928 — Larsson & C:os Tryckeri