OCR Output

1928 den 19 januari. N:r 22.

Pn

jest äger åtnjuta betalning ur köpeskillingen eller har annan rätt, som bör

vid auktionen iakttagas, äger därvid bevaka sin rätt.
Umeå i landskantsliet den 19 januari 1928.

NILS G. RINGSTRAND .
Gustaf Hultman.

Umeå 1928 — Larsson & C:os Tryckeri