OCR Output

l

1928 den 11 januari. N:r 13.

LANSKUNGORELSER

Västerbottens län.
Ser. B Landskansliet 1928

N:r: 13.
Uppläses i Vilhelmina tingslags kyrkor.

Genom exekutiv auktion, som skall förrättas å tingsstället i Vilhelmina
måndagen .den 13 instundande februari klockan 10 förmiddagen, kommer,
därest antagligt anbud erhålles, att försäljas K. V. Näslund tillhöriga hälften
av den fran 5/32 mantal n:r 1 Baksjonas avsondrade lagenheten Baksjönäs
1* i Vilhelmina socken.

A lägenheten finnes uppförd en villabyggnad, indelad i fem rum, två kök
och tambur. Byggnaden är nyuppförd och fullständigt inredd.

Gäldenärens hälft av lägenheten, som är taxeringsvärderad till 16,000
kronor, har saluvärderats till enahanda belopp.

Den, som har fordran, varför egendomen häftar eller för vilken han el—
jest äger åtnjuta betalning ur köpeskillingen eller har annan rätt, som bör
vid auktionen iakttagas, äger därvid bevaka sin rätt.

Umeå i landskansliet den 11 januari 1928.

NILS G. RINGSTRAND.
Gustaf Hultman.

Umeå 1928 — Larsson & C:os Tryckeri

Exekutiv
aukion.