OCR Output

1928 den 3 januari. N:r 5.
i9 io.
Den, som har fordran, varför egendomen häftar eller for vilken han el—

jest äger åtnjuta betalning ur köpeskillingen eller har annan rätt, som bor
vid auktionen iakttagas, Ager därvid bevaka sin rätt.

Umeå i landskansliet den 3 februari 1928.
På Länsstyrelsens vägnar:

Gustaf Hultman. Elof Huss.

Umeå 1928 — Larsson & C:os Tryckeri