OCR Output

1928 den 31 december. N:ris 145—146.
l g cs
för Umeå södra rullföringsområde n:r 69:

såsom ledamot landStingsmannen Alfr. T, Kriström, Holmsund, och
,, — Suppleant gårdsägaren Helmer Hörnström, Levar;

för Umeå norra rullföringsområde n:r 70:

sasom ledamot landstingsmannen Nils Brännström, Ljusvattnet, och
,, — Suppleant hemmansägaren Erik Finnberg, Björksele;

för Skellefteå norra rullföringsområde n:r 71:

såsom ledamot landstingsmannen G. E. Karlsson, Hjoggböle, och
» — _ Suppleant mästerlotsen N. P. Wikström, Ursviken;

för Umeå sjömanshus n:r 243:

såsom ledamot v. konsuln Emil Lundmark, Umeå, och
,, _ suppleant handlanden H. Harju, Umea;

A

för Skellefteå sjömanshus n:r 244 :

sasom ledamot stadskassören E. Fjellström, Skellefteå, och
,, — Suppleant arbetsförmannen K. G. Dahiberg, Skellefteå.

Nir 146.

Ledamöter Enligt av länets landsting år 1928 verkställda val har i inskrivningsrevi—
och supp— sionen för länets inskrivningsområde samt Umeå och Skellefteå sjömanshus ut—
leanter i in— setts för åren 1929—1931 till ledamot riksdagsmannen Ewert Jonsson, Lyck—
skrivnings— sele, och till suppleant nämndemannen Joh. A. Noréus, Holmsund.

revisionen. I inskrivningsrevisionen kvarstå tidigare valda ledamöterna fjärdingsman—

nen J. B. Wiklund, Byske, och f. riksdagsmannen J. Rehn, Hissjö, Västerhiske, '

samt suppleanterna skiftesgodemannen Oskar Marklund, Ostvik, och förvalta—
ren Fredrik Almqvist, Bratten.

Umeå i landskansliet den 31 december 1928.

NILS G. RINGSTRAND.
Elis Almgren.

Umeå 1929 — Larsson & C:os Tryckeri