OCR Output

1928 den 31 december. N:ris 145—146.

LÄNSKUNGÖORELSER.

Västerbottens län.

Ser. A Landskansliet 1928

N:r 145.
Enligt av 1928 års landsting verkställda val hava till ledamöter och supp— Ledamöter

leanter i inskrivningsnämnderna under åren 1929—1930 för nedan nämnda O¢h supp—

rullföringsområden och sjömanshus utsetts följande personer, nämligen: lei"_tef_' ir
skrivnings—

nämnderna.
för Umeå södra rullföringsområde n:r 69:
till ledamot hemmansägaren Emil Säfsten, Sävar;
,, Suppleant fjärdingsmannen C. M. Holmgren, Tavelsjö;
för Umeå norra rullföringsområde n:r 70:
till ledamot hemmansägaren Erik Nilsson, Vindeln;
,, Suppleant D. P. Danielsson, Dalasjö, Vilhelmina;
för Skellefteå rullföringsområde n:r 71 :
till ledamot landstingsmannen C. J. Lundberg, Bjursele;
,, Suppleant hemmansägaren F. V. Lundström, Renström;

för Umeå sjömanshus n:r 243 :

till ledamot rådmannen C. Sandström, Umeå;
,, Ssuppleant kommissionären John Wikberg, Umeå;

för Skellefteå sjömanshus n:r 244:

till ledamot rådmannen G. Andersson, Skellefteå;
,, Suppleant byggmästaren Nic. Lundström, Skellefteå.

I inskrivningsnämnderna kvarstå år 1927 valda ledamöter och suppleanter,
nämligen :