OCR Output

1928 den 31 december. N:r 144.

LANSKUNGORELSER.

V asterbottens lan.

Ser. A Landskansliet _ 1928

Uppläses i Nysätra sockens kyrka.

N:r 144. Förbud mot
På grund av ombyggnad av bron över Kolabodaån i Änäset, Nysätra autt:);;i?(b'l'

socken, varder vägsträckan å kustlandsvägen från skyddshemmet i Andset till
nybyggda vägen Nybyn—Lillåänget härmed avstängd fran automobiltrafik
fran och med den 20 december 1928 till den 15 april 1929.

Umeå i landskansliet den 31 december 1928.

NILS G. RINGSTRAND.

Gustaf Hultman.

Umeå 1928 — Larsson & C:os Tryckeri