OCR Output

—# iea :a
hara at

+G 18
# 3

at en .'v*'_ ”%

*1 *4X
* 4 !
E#*. a d
,x F. ”tax
att

~48
¥eg~

i t

renar,

1028 den 21 »december.. Nir 142!
+@*~12 t ”
~< § $ ä s i#

E %$
skola beta i något

Y E
som — anmalts

a

J i

v gi w

%

Li

äa — j# + E g

Co

20 ”o

i# [¥ 8

av” renbetesdistrikten PT41—

vaaktind, Store Kjukkelyandet och Golverskaret .i Norge; ma icke dit inkomma
före 5 juli, ej heller”i övriga distriktén före deér” juk; skolande renarna vara
bortförda från norskt område, beträffande förstnämnda distrikten senast den
16 augusti och de dvriga fore utgangen av‘samma manad.

6t

Gustaf Hultman.

*t #
t SrÅ
bSp f
i i
br Så fra
[ f F*
1. 11 f
i
te er j o
4
t e
l 1j A
+3 4
4
f ba 34
ds 4s 4
Irhs , * . 1
v
~* i. &
A
¥
1if!
¥} +4
i £ 1 ) +
1x £—t
+3 h3 4
€44* 44
t
k
k
435 p
18 i1

«.. _NILS G,.,. RINGSTRAND.

:

Ä 198

””””Omeå i landskansliet den 21”decembår 1T928 mm

#

i fv t bba n aoilkd sböärncmuns?
wo vals s isdoitcrend t sydgqaqslt r:mreqnoV
©x t s 104 i slob 90 nsgnbbinsöt 11
to BC nab sloaA biv
y i A — 35 v amibusdod bendogt
+ 4 —

i CC RHyf f ti tttÅ

i t 1111 $Å 4 2 ; nsl
t8d Adganl notr 19b

f iftf1f; f H sähns sb

få 2nti p1ur 151
; 1O2

t ” #ip 4905 (tabrrävanr A1s} t5 ' i FL 91
f 20 fei frx pi +i Ed1 11611 6/ Subg 19
ccinynnmnbns

Ban‘s sy»o nounintso mort fårdeibegiodrne: 196

4 EMAE PM NHit aclsbljesm Tis
i *i t inti $q engatr r&Å sxJ3i nob
ingel elunsitditor äma stål 1611 9j bom sivlt

i f ti o& 't £
6h: i 2414 pii it Biivitnt nmustt
14 it 31 p sräknor synbl & ättrizil i prsia
t sboaltt f noy Logns

i fefhions a Méy ii Asuot boutr gnimjyli 14
it i i bbodsed ttont 1i eisforod
y 44 bom sfifniztary smBq

74 i ri ibesiodu»t i Ha
2 NGE ft5 1i t; i i Sbi doo
bil ingabt fennälls nålablistblspg noidtueib i
Må i tot y a ” Si2 ” — i jmse
Umed:1928, =« Larsson Tryckerinsgaos| casnolis is*pÅe

|