OCR Output

1928 den 21 december. N:r 141.

LÄNSKUNGÖRELSER.

Västerbottens län.

Ser. A Landskansliet 1928

Uppläses i Malå sockens kyrka två gånger
före sammanträdesdagen.

N:r 141. Sammanträ—
de med lap—

Skogslapparna i Maiå lappby kallas härmed till sammanträde den 4 _ par.

— februari 1929 klockan 11 förmiddagen uti hemmansägaren Per Bergströms

| gård i Malå kyrkoplats inför undertecknad för behandling av lapparna roran—

de frågor.

Umeå i landskansliet den 21 december 1928.
NILS G. RINGSTRAND.

Gustaf Hultman.

Umeå 1928 — Larsson & C:os Tryckeri