OCR Output

1928 den 17 december. N:r 138.
o F i a v tR E v

Rosendal, Rödå, Rödåliden, Rödåbäck, Rödånäs, Rönnbäck, Rönnholm; Salo—
monsbesök, Sjöliden, Sjölunda, Sjömellantjärn, Skärträsk, Stenvall, Sunnan—
sjö, Tavelsjö, Tjärnbäck, Trehörningen, Träskliden, Västerbacka, Västerdal,
Västerland, Västernäs, Västervik, Västerå, Aland, Onska, Osterbacka och Ös—
terland, med station för barnmorskan i eller i närheten av Tavelsjö .432

88) Tärna distrikt, bestående av Tärna kommun, med station for barn¬
, morskan i eller i närheten av Tärna kyrkoplats.

Umeå i landskansliet den 17 december 1928.
NILS G. RINGSTRAND.
Elis Almgren.

Umed 1928 — Larsson & C:os Tryckeri rG