OCR Output

me

1928 den 17 december. N:r 138.

LÄNSKUNGÖRELSER.

Västerbottens län.
Ser. A — Landskansliet 1928

N:r 138. Ändrad

& % äs § * barnmorske—
For vederbörandes kännedom kungöres att Kungl. Medicinalstyrelsen ge— distriktsin—

nom beslut den 16 november 1927 med indragning av Ytterhiske och Fräken— delning.
viks distrikt och med ändring av gällande barnmorskedistriktsindelning fast—

stallt att nedanstående distrikt skola hava följande ändrade omfattning, även—

som att denna indragning och ändring skola gälla från och med den 1 januari

1929, nämligen:

1) Umeå östra distrikt, bestående av den del av Umeå stad, som är be—
lägen öster om Rådhusesplanaden — Järnvägen — Östra kyrkogatan med dess
fortsättning Mickelsträskvägen, med station för barnmorskan inom staden och
hälst inom distriktet; i

2) Umeå västra distrikt, bestående av den återstående delen av Umeå
stad, med station för barnmorskan inom staden och hälst inom distriktet;

4) Tegs distrikt, bestående av följande delar av Umeå landskommun,
nämligen Västerteg med Tegs municipalsamhälle, Österteg, Ön, Degernäs,
Stöcke, Ström, Strömbäck, Sörböle, Nordansjö, Norrböle, Bussjön, Norrbacka,
Ansmark, Stocksjon, Röbäck, Klabböle, Böle, Grisbacka, Grubbe, Västerhiske,
Tjälamark, Innertavle, Yttertavle, Nydala och Anumark, med station för barn—
morskan i eller i närheten av Tegs municipalsamhälle;

7) Norrfors distrikt, bestående av följande delar av Umeå landskommun,
nämligen Kåddis, Brännland, Norrfors, Svallet, Gubböle, Brattby; Kassjö,
Lingård, Västanbäck, Östansjö, Västansjö, Rismyrliden, Storhäggsjö, Lillsjö—
berg, Sörfors, Södra Myrbäck, Overboda, Kyrkobordet och Baggböle, med
station för barnmorskan i eller i närheten av Norrfors by;

8) Flurkmarks distrikt, bestående av följande delar av Umeå landskom—
mun, nämligen Håkmark, Strömsör, Flurkmark, Hallbäck, Stenbäck, Norra
Strömbäck, Brattåker, Fällforsån, Degerbäck, Berttjärn, Hammarkulla, Norra
Bäcksjön, Kroksjö, Södervik, Västerdal, Västeråker, Österåker, Aliden, Adala,
Grundfors, Nyliden, Österå, Östervik, Jämnåker, Gärdsjöbäck, Bäcksjön och
Ersmark, med station för barnmorskan i eller i närheten av Flurkmarks by;

9) — Tavelsjo distrikt, bestående av den återstående delen av Umeå lands—
kommun, nämligen Avanäs, Avunda, Altjärn, Björklund, Blomåker, Bobäck,
Brattvall, Djupbäck, Elglund, Eriksbo, Fredrikshall, Frihetsborg, Gravuå,
Granbäck, Granbäcksfors, Granlund, Grannäs, Granön, Gärdsjön, Haddingen,
Haddingskroken, Heleneborg, Hissjö, Hjuksbäck, Höggård, Höglund, Jons—
torp, Kulla, Kvarnsvedjan, Långviken, Lövlund, Mariedal, Mickelsträsk,

Nordås, Norrby, Norrland, Nyåker, Näsland, Pellboda, Piparböle, Risbäck,