OCR Output

mea

1928 den 6 december. N:r 134.

LÄNSKUNGÖORELSER.

Västerbottens län.
Ser. A Landskansliet 1928

134. Godkänt
vägföretag.

Kungl. Väg— och vattenbyggnadsstyrelsen har den 28 november 1928 god—
känt det företag, som avser anläggning av den mellan Nedre Bieliteforsen och
övre ändan av Malgomajsjön belägna delen av enklare väg fran Kultsjoluspen
till övre ändan av Malgomajsjön i Vilhelmina socken.

Umeå i landskansliet den 6 december 1928.
På Länsstyrelsens vägnar:

Elis Almgren. Elof Huss.

Umea 1928 — Larsson & C:os Tryckeri