OCR Output

1928 den 1 december. N:ris 130—133.

LANSKUNGORELSER.

Västerbottens län.

Ser. A Landskansliet 1928

N:r_ 130. $ Tingsavslut—

Särskilt sammanträde för avslutande av innevarande års lagtima höstting ning med
med Skelleftea tingslag hålles i tingshuset vid Skellefteå stad onsdagen den Skellefteå

19 december 1928 klockan tio förmiddagen. tingslag.
N:t 131: Tingsavslut—
Särskilt sammanträde för avslutande av innevarande års lagtima höstting R/;nlgå me:

med Malå och Norsjö tingslag hålles i tingshuset i Norsjö måndagen den 17 9 2031 t(.)c

december 1928 klockan tolv på dagen. Orsll(;gmgs'
N:r.132. Tingsavslut—
Särskilda sammanträden för avslutande av innevarande års lagtima höst— nlingk:;fg

ting äro utsatta att hållas med Lycksele tingslag i tingshuset i Lycksele lörda— ochy Vilhel—
gen den 15 december 1928 klockan tio formiddagen och med Vilhelmina tings— _. _ , ..
lag i tingshuset i Vilhelmina tisdagen den 18 december 1928 klockan tolv på j $
dagen.
N:r 133. Tingsavslut—

Särskilda sammanträden för avslutande av innevarande års lagtima höst— ”iNZ med
ting äro utsatta att hållas med Degerfors tingslag å tingsstället i Degerfors by P&Serfors
onsdagen den 19 december 1928 klockan tio förmiddagen samt med Nordma— S4mt NOrd—
lings och Bjurholms tingslag å tingsstället vid Nyåkers järnvägsstation freda— och

gen den 28 december 1928 klockan tio förmiddagen. %?“rhl‘"ms
Iingslag.
Umeå i landskansliet den 1 december 1928. SP F

~

På Länsstyrelsens vägnar:
Elis Almgren. Elof Huss.

Umeå 1928 — Larsson & C:os Trycke;iA