OCR Output

1928 den 15 november. N:r 119.

LÄNSKUNGÖRELSER.

Västerbottens län.

Ser. A Landskansliet 1928

’ Uppläses i länets kyrkor.

' NSr 119. i Förbud mot

framförande

På förekommen anledning vill Kungl. Maj:ts Befallningshavande jämlikt av motor—

grunderna for stadgandet i 36 $ Kungi. Förordningen den 15 juni 1923 om redskap å

motorfordon härigenom meddela förbud mot framförande å allmän väg inom allmän väg.
Västerbottens län av motorredskap (traktorer m. m.) för såvitt ej fordonets
hjul äro försedda med extra skenor eller ringar utanpå hjulens tvärjärn. Over—
trädelse av detta förbud bestraffas på sätt i 47 $ nämnda förordning före—

skrives.

Umeå i landskansliet den 15 november 1928.

f

NILS G. RINGSTRAND.

Gustaf Hultman.

Umeå 1928 — Larsson & -C:osv'l”ryac'ke;—i