OCR Output

1928 den 25 februari. N:r 28.

LANSKUNGORELSER.

Västerbottens län.

Ser. A Landskansliet 5 1928
Nir 28. Forteckning
+ å > & äa va s $ å inom länet
Uppgift å de inom Västerbottens län vid skiftesverket stationerade tjänstgöran—
lantmätarnas namn och adress. de
tare.

Overlantmatare :
P. E Wagenius, adr.: Umeå.

Assistent vid lantmäterikontoret :
H. Segerpalm, adr.: Umeå.

Distriktslantmätare :

i Nordmalings distrikt: N. A. Rasmuson, adr.: Umeå.

,, Umeå distrikt: t. f. distriktslantmätare G. Tillgren, adr.: Umeå.

, Vännäs distrikt: H. Lidman, adr. : Umeå.

,, Degerfors distrikt: G. F. Fagerquist, adr.: Vindeln.

,, Burträsks distrikt: K. E. Lindeberg, adr.: Burträsk.

,, Nysätra distrikt: J. H. A. Tornborg, adr.: Umeå.

,, Skellefteå sodra distrikt: E. A. I. Hedman, adr.: Skellefteå.

,, Skellefteå norra distrikt: G. A. Snellman, adr.: Skellefteå.

,, Byske distrikt: N. Jönsson, adr.: Umeå.

,, Norsjö distrikt: W. V. V. Engström, adr.: Umeå.

,, Lycksele distrikt: t. f. distriktslantmätare M. Holmbäck, adr.: Lycksele.

,, Bjurholms distrikt: P. G. Y. Ostwald, adr.: Bjurholm.

,, Vilhelmina distrikt: K. W. Zetterström, vintertid, adr.: Umeå; sommartid,
adr.: Vilhelmina.

Sasom kommissionär å lantmäterikontoret är förordnad fru Alma Bäck—
ström, adress: Lantmäterikontoret, Umeå.

Umeå i landskansliet den 25 februari 1928.
På Länsstyrelsens vägnar :
Gustaf Hultman. Elof Huss.

Umeå 1928 — Larsson & C:os Tryék_;f.i