OCR Output

X

1928 den 24 februari. N:r 27.

LANSKUNGORELSER.

V asterbottens län.

Ser. A Landskansliet 1928

Upplases i Skelleftea sockens kyrka.
N:ir 27. Mjältbrand.
Sedan härstädes anmälts att ett fall av mjältbrand inträffat hos kokreatur
tillhörigt hemmansägaren Nils Wikner i Ersmark, Skelleftea socken, varder
bemälde Wikners gård härigenom förklarad smittad av nämnda sjukdom. Ve—
derbörande kronobetjäning och kommunalnämnd hava att tillse, att föreskrif—
terna i förordningen angaende vad iakttagas skall till förekommande och häm—
mande av smittosamma sjukdomar bland husdjuren den 9 december 1918
noggrant efterlevas.

Umeå i landskansliet den 24 februari 1928.
På Länsstyrelsens vägnar:

Elis Almgren. Eiof Huss.

Umeå 1928 — Larsson &CosTryckLn