OCR Output

1928 den 20 februari. N:r 26.
[ ETD +.
Storsta tillatna Forbju—
| —& v
i bredd hjul- | ha*tlghet!automa—
| o. tryck biler
kg. timmen |
Jörns kyrka—Stavaträsk ......... 175'177 —1;200
Stavaträsk—Degerträsk . ./.|..... 119001 / 45
Vid färd inom Jörns municipalsam— :
halle fa motorfordon icke framfö—
ras med större hastighet än 25
km. i timmen. ;
Jorns _ j.—v.—station— Norrbottens | ‘
länsgträng: . .. .. . CFL. : . .. 185 . ']' ''1,800/| ' 45”')
l Jörns — j.—v.—station— _ Granbergs— | |
| trask . . .. .. .. .. .... .: . +.. 4 *TID 1,200 | — 45
Ostvik—Drängsmark. . .. .. .. . . ; , 185 1200 | © 45
Byske—Furuögrunds hamn . ..... | 175 y |— ”45
| Byske—Alund—Brannland — . . . . . . . i 175 12001 45
| Byske— Selet— Fillfors— Myrhe—
dens _ j.—v.—station—Norrbottens |
fansgransa. ; :h .. , ”( '1;200/] ”45
Selet—Aspliden n:r 3—Norrlång— |
iraslea > sys ko se t y se . o. | 175 171;200 | ©©48'% 1
Fällfors kyrka—Jakobsfors . .. .. .. | 175 °"|— *
Abyn—Renholmén . ; .. .... .. ; .. | 175 152001 7' '45 * |
Abyn— Källbomark— Alund— Ja—/ ,
.. : ... .. . 175 132001 .: 45

Umea i landskansliet den 20 februari 1928.

På Länsstyrelsens vägnar:

Gustaf Hultman.

Elof Huss.

Umeå 1928 — Larsson & C:os Tryckéri