OCR Output

1928 den 20 februari.

Lovanger—Kallvikens hamn . .. ..
Lövånger—Vebomark (Bodbyn) ..
Bureå—Burvik—Uttersjöbäcken— |
Bodan . . .;%;;. . . —2 us it‘ |
Burheden—Brattjärn och Burea fi—
bodar—Holmsvattnet . . .......
Attervik——Örviken ;. . .. . ..
Skelleftea—Ursviken med biväg till
Utsvikens j;—v.+station ...... .. .
Kallholmen—Skellefteå hamn . . . . .
Skelleftea— Sunnana— Skramtriask
—Finnfors sag med biväg till
Klutmarks j.—v.—station ........
Finnfors _ sag—Finnforsfallets j.-‘
v.—»station , 1340 V OST 4 — € |
Finnfors såg—Nyliden—Röjnoret . .
Sunnana— Ragvaldsträsk—Burträsk /
Skellefteå—Degerbyn—Krångfors /
j.—v.—station— Röjnoret— Bastu—
träsks j.—v.—station med bivägar
till Klintfors anhalt och Medle
i —v.—ståtign .. .. y . n1 o ”.. . .

OBS.! Bron över Skellefte älv vid
Krangfors passeras med försiktig—
hiet . ; , .. ;. 4 — 54 1 n 4 Fl voS

Degerbyn—Jörns kyrka ..........

. Delen Skelleftea—Byske—Norrbot—

fens länsgräus .. . .: — ..

OBS.! Bron över Kåge älv, som är
svag passeras med försiktighet.

Bivägar :

Kåge——käge hamn . ... .. .. . >& |
Kåge—Jörns — kyrka—Jörns j.—v.—/
statiom” — . .. . .. .; . .. cea !

*) intill dess överbyggnaden tm\tarkts

N:r 26.

Storsta tillatna Förbju— |
r » — den för |
bredd hjul— hastlghet' automo—

tryck km. i biler
CM. s

kg. timmen

T
175 1200 | 45
175 1,200 | 45
1
175 1,200 | _ 45
175 900 | 45
175 1,200 | _ 45
175 1,200 | 45
175 1,200 | — 45
175 1,200 | 45
175 1,200 | 45
175 1,200.| — 45
1
175 . | 1,200 |.. :45
175 600* — 20
175 900 | 45
185 1,800 | 45
20

175 1,200 | 45

1,200 | _ 45

175