OCR Output

1928 den 20 februar.

SK % . —4

N:1~260.

OBS.! Broarna över Rödån och
Kryckelan passeras med forsiktig—
Het: : * s ue tss S

Tväråbäck— Stärkesmark— Fager—
hind ; ... :s ca4 t t — +i k — k

Vasterhiske— Kvarnfors— Sand—
¥tterroda . ;s . je

Kvartfors——Blomåker——Sand . ; .> ;. /

. Delen Umeå—Sävar —Bygdeå—å—
näset . .... . . . ;... . __ ___

OBS.! Broarna (över ”Dalkarlsån,
Storbäcken vid Bäck och Flarkån
vid Andset passeras med största
försiktighet.

Bivagar :
Tayles{on=—Holmsund . .q :.

Vid fard a for automobiltrafik upp—

låtna vägar inom Lövövallen samt

söder därom få motorfordon icke

framföras med större hastighet än
25 km. i timmen.

Sävar——Botsmark/';.. . . _. .. . .. .
Bullmark—Västra — Sjulsmark—Ant—

fäboda;&(Robertsfors), : ;|;; ; . . . .. »
Botsmark—Floda. —., —.;);.. © .
Savar—Tvaramark—Abyn— Storli—

:: ;s onl ec 1i ..
Sävar——Skeppsvik .. .. . .
Djäkneboda—Ratan . . . .. . .. .. .
Dalkarlså——Ratan . .... .. . . ”,.
Bygdeå—Västra Sjulsmark . ......
Sikeå——Sikeå hamin....;.. . .. . ..
Sikeå——Robertsfors . . .. . ... .. ..

Storsta tillatna Förbju—

f den för

hjul— hastlghet» automo—

i tryck km. i biler

ecm. ;
kg. timmen

20
175 1,200 45
175 900 45
175 900 45
185 1,800 45
175 1,200 45
175 1,200 45
175 1,200 45
175 900 _ 45
175 1,200 45
175 1,200 45
115 1,200 45
178 1,200 45
175 1,200 45
175 1,200 45
185 1,800 45