OCR Output

1928 den 20 februari. N:r 26.

£s 6 >>

Levar—Järnäs lotsplats . .........
. . .. . .. .. .. . ;
llånged—Brattfors: ;. . .. . ; : .. . ..
Brattfors+——Örsbäck . . _. .;;. .. .
Orsback—Grasmyr (se nedan) . ..
Örsbäck——Mullsjö—Gräsmyr ; . . . . .
Nordmaling (Levar)—Norrby—

Mornetors :. caslt .
Hornefors—Sulfitfabriken . 3
Röbäck—Gräsmyr—Hörnsjö — järn—

vägsstation .. . . .. .. — . .. . ..
Yttersjö—Bösta—Nyland . . . .. .. .
Bösta+—Hlögskurun . . .. .. .. .. ..
Weg—>20Obbola .. .. . .. ;. .... .. .. .. i

Umeå—Mickelsträsk med bivag till,

Flurkmark .. :mms t .. .. is iv . . .i

Umeå+—Sörfors———Brännland . — . ... .

Sorfors—Overboda _ . ........ . : ..
Umeå— _ Västerhiske— Brännland
med biväg till Brännlands j.—
yv.<station . .s..y .2 t
Brannland——Kass{O . ..... ... ... .
Brännland—Vindelälvsbron * vid
Spölands—Vännäs j.—v.—station ..
Spolands j.—v.—station—Bran—
Strand . .. .: Q.. 45 ps vs 0

OBS.! Bron över Vindelälven vid
Spöland är svag och passeras
med försiktighet .. . .. .. .. .. . .

Vännäs—Marahällan—Hjoggsjö
Marahällan—Pengsjö — Björnlands—
bäck .. — . A s SE Rs k 3of p %
Marahällan—Skidträsket . . 3 4
Pengsjö—Londons anhalt . .......
Tvärålunds j.—v.—station—Rödå—
lidett . .. . Guu.F — ; C3 —— .; — —
Vindelälvsbron vid Spöland—Ytter—
. . .. .. .: .. .

Största tillåtna Förbju—

f 7 den för

predd hjul— hastlghct automo—

tryck km. i biler

kg. timmen

175 900 — 45
175 900 45
175 1,200 45
175 1,200 1, 45
175 1,200 45
175 900 45
175 1,200 45
175 1,200 45
175 1,200 45
115 1,200 45
175 1,200 45
175 1,200 45
175 — 45
175 1,200 45
175 '©45
175 1,200 | _ 45
175 1,200 45
175 1200 | . —45
175| 1,200 | . 45
20
175 1,200 45
175 1,200 45
175 1,200 | 45
175 1,200 45
175 900 45
175 1,200 ! — 45