OCR Output

1928 den 20 februari. N:r 26.

:4 ———
Största tillåtna — Förbju—
f den för
bl‘edd hjlll- hastlghet automo- 1
Cin. tryck km. i biler
kg. timmen
Slussiors—— Tärna . .. .. .. . ;. . . .. 175 1,200 45
Tärna—Västansjö—Överuman .. .. 175 900 45
Västansjö—Björkvattensjön ...... 175 900 45
Västansjö——Joesjö — .. . .. .. . .. .. . 175 600 45
. Delen Lycksele—Rusktrask—Heden
—Norrbottens länsgräns ....... .. 175 1,200 45
OBS.! Broarna över Abborrtrasket
och Lapptjärnbäcken äro svaga
och passeras med storsta forsik—
tighet.
Bivagar :
Husbondliden— Falträsk— Tvärå—
träskdammen—Kyrktjärn . . . . .. 175 900 45
Ruskträsk—Holmfors—Sorsele . . . 175 1,200 45
OBS.! Nyfyllda banken över Kvarn— %
bäcken vid Vormsele samt de
svaga broarna över Blåviken,
Vallbäcken vid Sefansvik och
östra (mindre) grenen av Vindel—
älven vid Sorsele passeras med
försiktighet.
Storvindeln—Övre Gautsträsk .. .. 175 1,;200 | 45
Sorsele—Stensundsdammen . . . . .. 175 600 45
Sorsele=—Bure " . . .. ; .. .. .. . . 175 900 45
Gargbro—Gargnäs—Sappetsele . . 175 1,200 45
Gargnäs—Gränsgård med biväg till
Johannisberg.... .. . .. ...,;..... . 175 6004 :
Ruskträsk—Strycksele . . .....:... 175 1,200 | .. 45
OBS.! Bron över Idbäcken och ny—
fyllda bankarna vid Kallkällbäc—
ken vid Norråker passeras med
försiktighet.
Mardsel—Man{aur . . .. . .;:;;... .. 175 1,200 | ' 45
Heden——Malå——Holmfors . ::: — — . . . 175 1,200 | © 45