OCR Output

1928 den 20 februari.

2713 k _

N:r 26.

Vastermyrriset—Fredrika ........
Fredrika— Bredträsk— Nässund—

Norriof#. ——. JäSV—. .. . . . 444 .
ljusåker—Nässund . ..
Nässund—Västernorrlands läns—

gräns vid Nordsjö . . . .. .. . .—.
Bredträsk—Västernorrlands _ läns—

gräns :vid.Aspsele /. . — . .. .
Bjurholm—Nyåker. ........... . !..
Nyaker—Brattsbacka . ..........
Bjurholm—Skidtrasket ..........
Skidträsket—Kolksele—Vännäs . ..

Tannträsk——Bäverträsk——Öravän . .;

Lycksele—Hedlunda—Gäddträsk . .
Lycksele—Örträsk—Bjurholm

Lycksele—Vilan—Vännäs kyrka

med biväg till Tvärålunds j.—v.—
statiQ:.—. .. .. — . .s. 0
Tvärålund—färjstället vid Ramsele
Ottonträsk—Skivsjö—Nyåkerstjärn

Vilan— Strycksele— Hjuken—Häll—

häs—(;—v.—stätiOn : —— . .. .. — .: . ..
Hjuken — Degerfors .. ' . — .. ..
Hällnäs j.—v.—station—Hällnäs sana—
tötitllll. . . .. . 9> — 1s s s e e k
Hällnäs j.—v.—station—Ekträsks j.—v.—
station‘.s. .. . 009 ) N. sav db i
Ektrasks _ j.—v.—station—Storsavar—
träsk. — . 3. Sda L Y E 2 K
Ektrasks j.—v.—station—Norrby .. ..
Lycksele—Stensele—Storuman

OBS.! Broarna över Rusbäcken och
över Umeälven vid Äskilje passe—
ras med största försiktighet.

Storuman—Blattniksele . . .......
Stensele—Vinliden—Långvattnet . .
Vinliden—Skarvsjö såg ..........
Skarvsjö såg—Skarvsjö fäbodar . .

Största tillåtna Förbju—
— den för
bredd hjul— hastighet automo— |
cm. tryck km. i biler
kg. timmen

175 1,200 |' 45
175 1,200 — 45
175 1,200 | — 45
175 1,200 | 45
175 1,200 / +45
175 1,200 45
175 600 45
175 1,200 | — 45
175 900 45
175 1,200 45
175 900 45
175 1,200 _ 45
185 1,200 _ 45
175 1,200 . . 45
175 900 45
175 1,200 _ 45
175 1,200 | [ 45
175 1,200 _ 45
175 600 45
175 1,200 45
175 900 45
175 1,200 45
175 600 45
175 1,200 45
175 1,200 45
175 600 45