OCR Output

1928 den 20 februari. N:r 26.

LANSKUNGORELSER.

Västerbottens län.

— Ser. A Landskansliet 1928

Kungorelse.

angående trafiken med motorfordon å allmänna vägar Bestimmel—

i Västerbottens län. ser ang. tra—
fiken med
I fraga om trafik med motorfordon å nedannämnda allmänna vägar gällamotorfordon
följande bestämmelser, nämligen : å länets all—
männa vägar
Storsta tillåtna — Förbju—
den för
Bredd hjul— _ | hastighetf automo—
om. tryck km. i biler
1. Inlandsvägen: Västernorrlands kg. | timmen
lansgrans—Dorotea—Asele—
Lycksele—Rusktrask—Norr—
bottens länsgräns med
bivägar.
a. Delen Västernorrlands lansgrans—
Dorotea—AÅsele : . . . . .. .. .. — — 175 1,200 45
Bivagar.
Dorotea—Risback .. .. . . : . .. 3.s ; 175 1,200 45
RisbAck—Borga:..s.; 3. 175 600 45
Dorotea—Granberget—Vilhelmina . 175 900 45
Granberget———Häggås. .. . .. .. .. . .. 175 900 45
Äsele—Hälla—Västernorrlands
länsgräns (Anundsjövägen) ....' 175 1,200 45
Halla—Vasternorrlands _ lansgrans |
(Junselevägen) .:....:. . .. 175 . |. 1,200 | — 45
Äsele—Långtjärn—Vilhelmina . . . . 175 1,200 45
Meselefors st.—Råsele ! 175 .! 1200 45