OCR Output

1928 den 16 februari. N:r 25.
Sos 13 —

Socken Valdistrikt l Ordförande | Suppleant

o | | .
Byske | Ostviks 'Hemmansägaren Nils Mark—Hemmansäg. K. Hj. Fur—
' |\ _ lund, Ostvik | berg, Ostvik '

Abyns _ 'Hemmansäg. Gustaf Holm— Hemmansag. Enok Sund—
lund, Källbomark, berg, Abyn, Brännfors _

Ft
i fors
5 Fällfors Nils Nils— Hemmansagaren
son, Fällfors Nilsson, Fällfors

| |
Norrlång— Hemmansag. Ruben Lind— Skradd A. Nilsson, Norr—

träsks ! ström, långträsk, Fällfors

f Fällfors g |
f | Alunds EHemmansägaren AmandusIHemmansag Viktor Berg—:
Bäcklund, Alundsby strom, Brännan, Alunds—
| by l
Malå Malatrasks Inspektoren J. E. Daniels—Hemmansäg. Emil Lund—
| son, Malåträsk gren, Malatrask |
$ ;Asplunda Kronojägaren E. R. Holm—Hemmansägaren E. N. Asp,
| lund, Nylund, Adak Asplund, Adak |
f Långträsks Hemmansägaren _J. L. E—Hemmansägaren K. A. jo—:
| riksson, Hognas, Ren—| hansson, Grundtrask,

tjärn Glommersträsk

$ ;Asplidens Hemmansagaren _ E. O.|Distr.—tummaren K. A. Hult-;j
! Lundkvist, Berg, Rentjarn‘ din, Aspliden, Malatrask.
Umeå i landskansliet den 16 februari 1928.
På Länsstyrelsens vägnar:
Gustaf Hultman. ' Elof Huss.

Umed 1928 — Larsson & C:os Trycken