OCR Output

1928 den 16 februari. N:r 25.

11 &

Valdistrikt | Ordforande Suppleant

f_‘

Socken
Skellefteå |Svanströms|Byggmästaren J. Lindmark, Hemmansägaren — Anders
Svanfors, Boliden Holmberg, Nyholm, Boli—
den |
a Skellefteå Underlöjtnanten _J. B. O— Hemmansagaren C. L. Lind—
s:ns södraw qvist, Sörböle, Skelleftea _ gren, Innervik
3 Gum— {Hemmanséigaren Rob. _P. Hemmansiagaren Verner
marks— | Ingberg, Gummarksnoret, _ Lindfors, Ragvaldsträsk,
Norets ' Skellefteå Skellefteå '
$ Klutmarks Haradsdomaren Ant. Brann—Hemmansi@garen L. A. E—
| ström, Skråmträsk riksson, Klutmark
S Finnfors i!—landlanden D. :A:. 'Rhodin, Hemmansäg. Nils Svens—
i Krangfors son, Finnfors, Finnfors—
| fallet i
33 Ursvikens |Forvaltaren — Gust. Wigren, L otsformannen N. P. Wik—
’ Klemensnäs, Ursviken ström, Ursviken
N 'Bergsbyns |Folkskollararen Helmer Hemmansäg. Bror Holm—
| — Bergstedt, Bergsbyn, _ strom, Bergsbyn, Bergs—
] Bergsholmen holmen
Bureå Bureå _ Disponenten Joh. Briann—|Fabrikoren K. O. Norlund,

33

39

33

33

ström, Bureå Bureå

Nedre .Hemmansäg. Js K. Lindgren,iHemmansägaren N. Bur—

| Bäcks Burvik, Bureå stedt, Bäck, Granliden
1Öhrvikens ;Förvalt. F. V. Hiallstrom, Forradsforvalt. P. M. Ohn—
| Ohrviken gren, Ohrviken
lS]obottenslHemmansagarenj A. Lind—'i. Distinktionskorpralen Ga—
gren, Sjöbotten, Bureå _; briel Hurtig, Sjöbotten,
Bureå

Fahlmarks Hemmansagaren P. J. Lund— Hemmansagaren Karl Ren—
ström, Gamla Fahlmark,' ström, Östra Fahlmark,
Hjoggbole H]oggbole

lHjoggböle 'Hemmansägaren _G. — E./Poststationsförestånd. O. A.
Karlsson, Hjoggböle Karlsson, Hjoggböle