OCR Output

1928 den 16 februari. N‘:r 25.

93

—2 —
Socken Valdistrikt Ordförande Suppleant '
» Bygdeå Hemmansägaren _ L. _ O. Hemmansig. N. F. Bergi-E
Fällfors Bergstrom, Akulla, Byg— strom, Antnäs, Bygdeå |
dea |
» Roberts— |Overlararen Albert Wester— Köpmannen Karl Andersson./
fors lund, Robertsfors Robertsfors |
» Sikea _ Hemmansiagaren J. E. Nord—/Folkskolläraren Emanuel/
brandt, Legdeå, Sikeå Lindkvist, Sikeå |
» Overklin— |Poststationsforest. __Johan Handelsforest. —Alfr. jons-:
tens Johansson, Overklinten _ son, Overklinten
4s Ultervatt— Hemmansägaren — Magnus'Heminansägaren Karl Ed-å
nets Pettersson, Ultervattnet, ström, Ultervattnet, Ro—
Robertsfors bertsfors |
ä Akullsjons |Landstingsmannen — Anders Hemmansiagaren Axel Sö—
Grenholm, S:a Stortjärn, _ derlund, Storrodingber—
Overklinten \!—~‘get; Överklinten |
Nysätra Anasets G. Jonsson, Kommunalnämndsordt. Aug.;
Nybyn, Änäset | Röring, Nybyn, Änäset _
å Flarkens /'Häradsdomaren A. A. An—Handl. C. J. Tjärnström,
| | dersson, Flarken, Flarken, Änäset
i Kolaboda Nämndemannen A. A. Hen—/Hemmansäg. Anders Sehl—
riksson, Hörneborg, Änä— _ stedt, Strand, Andset
| set |
59 Gumboda |f.. d. Riksdagsmannen OlofHemmansagaren Albin Ahl—
Jonsson, Gumboda, berg, Klintsjön, Änäset
näset |
\Lovangers . Martens— |Skolläraren Sigfrid Persson, Hemmansägaren Anders Jo—
| boda —|— Vebomark ' hansson, _ Martensboda,
‘ Vebomark

Uttersjons |Hemmansagaren Johan Aug.|Skomakaren K. E. Gustafts—
Andersson, Risböle, Gran— son, Uttersjön, Uttersjö—
liden bäcken

Lövångers Folkskolläraren E. Karlsson, Fabrikoren E. A. — Lund,
Lövånger Lövånger