OCR Output

1928 den 16 februari. N:r 25.

Socken

Valdistrikt Ordforande Suppleant

— Örträsks

Skansnäs |Kronodbon Jonas Öhman..Kronoåbon Emil Gustafs—

Gillisnuole, Hemfjall son, Risnäs, Örnäsudden

Fjällsjönäs'Lägenhetsinnehavaren AxelKronoåbon Oskar Linder,

Gustafsson, _ Vapstberg, Fjällsjönäs, Sorsele
Sorsele

Fredrika |PoststationsfGorest. E. E. Folkskollararen O. A. Teng—

s:ns södra! Nordenstedt, Fredrika | borg, Fredrika

Fredrika /Nämndemannen Levi Dani—Hemmansägaren _ D. A.

s:ns norra! elsson, Norrfors, Fredrika' Persson, Nordanås, Nor—

danåsby.

Fredrika Handlanden Erik A. Edman, Skiftesgodemannen _ Frans

s:ns vastra) Tallsjö V. Hedlund, Tallsjö

Örträsks /Skräddarmästaren — F, L.Faktorn Viktor Nordfjell,
Skarin, Örträsk Ortrask

Langsele 'f. Landstingsmannen J. P.‘Hemmansagaren Edvard
Lindström, Långsele, Ör— Norberg, Langsele, Or—
trask trask |

Torvsjö J. L. Mårtens—Hemmansäg. Gustaf Vest—
son, Torvsjö ' man, Torvsjö

Älgsjö — ‘Haradsdomaren F. A. Salo—Handlanden _ jakob Salo—
monsson, — Algsjo, Älg— monsson, Algsjo, Älg—
sjöås '| sjöås

Borgsjö 'Hemmansäg. E. V. Salo—Kronojägaren J. H. Hägg—

' monsson, Borgsjö, Borg—' ström, Borgsjö, Borgsjö—
sjöbyn byn

Gavsele _ Folkskolläraren J. G. Lind—Hemmansägaren 1. E. Ols—

berg, Gavsele son, Gavsele
Äsele — Skogsforvalt. S. A. Bjur—Landsfiskalen J. Magnus—
berg, Asele son, Asele
x Handl. C. E. Lindström, Hemmansägaren M. I. Pers—
Hälla 3 & s så l
i Hällaström son, Hällaström

Lomsjö Folkskolläraren Th. Johans—Handlanden Einar Hammar,
son, Lomsjö Lomsjö