OCR Output

1928 den 16 februari. N:r 25.

se yz
Socken Valdistrikt Ordforande 1 Suppleant
[ Umeå Roda _ Flottningsformannen — Hans|'Hemmansäg. König Nilsson,
| Andersson, Ytterrödå | Y tterödå

Mickels— Magnus Holm—Faktorn _ Arvid Edström,W
träsks berg, Mickelsträsk, Ta— — Mickelsträsk, Tavelsjö

| | 32

velsjö
$ Flurkmarks Hemmansiag. Nils Anders—/Folkskollär. Jonas Anders—
son, Flurkmark, Umeå l son, Flurkmark, Umeå
os Ersmarks Hemmansag. Herman Sand—tHemmansag Andreas E—
| | gren, Ersmark | riksson, Ersmark |
iHolmsunds Holmsunds, Landstmgsmannenj A. No—Sågställaren J. S. Nord—
i réus, Holmsund strom, Sandvik, Holm—
| sund
, ' Obbola Folkskollär. Emil Löfgren, Arbetaren Karl — Oskar)
Obbola Karlsson, Obbola |
Vännäs / Spölands [Folkskollär. Nils Schodin, Nimndemannen Eric Hans—
Spöland f son, Spöland
5y Västerås 1Handlanden Johan O. Lof— Hemmansäg. Jonas Lind—

kvist, Penglund, Vännäs | gren, Lomsjö, Vännäs

5; iHemmansag. Ernst Emh»,Hemmansag. Johan Albert
| Nilsson, Hjoggsjö, Vän—' Karlsson, Hjoggsjö, Vän—

näs näs
s Pengsjö J. Blomkvist, Skiftesgodemannen J. A.
by, Vännäs Andersson, _ Pengsioby,
Vännäs _
33 Högås Karl Karlsson, Nimndemannen Hj. Nygren,
_ Högås, Vännäs Hednäs, Vännäs
$ Stärkes— /Hemmansäg. C. M. Carls—Hemmansägaren J. H. Lund—
marks son, Stirkesmark, Tvira— gren, Stärkesmark, Tvar-,
bäck åbäck
s Vännfors /Kronojäg. _ E. Sandgren, Hemmansiagaren — Reinhold
Vännfors, Spöland Nilsson, Selet, Spöland
$ Vännäs Folkskollär. Gustaf A. Pers— Lokforaren K. A. Johansson,
kopings son, Vännäs Vännäs
Sävars Sävars Hemmansagaren L. Jonsson, Kommunalstimmoordf{. _ E—
| '”Sävar mil Säfsten, Sävar

5s Bullmarks Folkskoll. J. P. Sandstriom, Hemmansiag. Algot Karls—
+ Bullmark | son, Bullmark