OCR Output

1928 den 31 januari. N:ris 22—23.

LÄNSKUNGÖRELSER.

Västerbottens lan.

Ser. A Landskansliet 1928

N:r 22. Ny överför—
; ; § s , myndare i
Författningsenligt kungöres, att sedan förvaltaren D. J. Nordenstedt iDorotea di—
Dorotea avsagt sig uppdraget såsom överförmyndare i Dorotea distrikt, i hans _ ctrikt,
ställe till överförmyndare valts inspektören Bror Olsson i Dorotea.

23. $ Ny överför—
1 : myndare i
Författningsenligt kungöres härmed, att överförmyndaren i Lövångers | övångers
distrikt, folkskolläraren Arvid Lundmark, vilken valts till overformyndare efter _ qistrikt.
från orten avflyttade bankkamreraren Bengt Westman, kan i tjänsteärenden
träffas i sin bostad i Lövångers kyrkostad helgfria lördagar kl. 2,30—5 em.
samt under tiden 16 januari— 15 februari jämväl helgfria måndagar, tisdagar,
onsdagar och fredagar kl. 3—7 em.

Umeå i landskansliet den 31 januari 1928.

På Länsstyrelsens vägnar :

Elis Almgren. Elof Huss.

Umeå 1928 — Larsson & C:os Tryckeri