OCR Output

1928 den 27 januari. N:r 17.
Jesa f No

byggmästaren Nic. Lundström, Skellefteå;
riksdagsmannen Ludvig Brännström, Brännan, Skellefteå;
agronomen O. E. Sundin, Umea;

vandringsrättaren M. Persson, Blattniksele.

Av Kungl. Maj:ts Befaliningshavande utsedda ledamoter :

valda for aren 1928—1930:

Overlantmataren P. Wagenius, Umea;
landstingsmannen Nils Brännström, Ljusvattnet;
grosshandlanden J. E. F. Lagerkvist, Skelleftea;
namndemannen Johan Emil Lidén, Norsjö;
häradsdomaren Aug. Lundberg, Teg, Umeå;
gårdsägaren Gust. Lundberg, Bjurtrask, Kusfors;
hemmansägaren O. Zingmark, Ytterhiske, Umeå;
rådmannen C. Sandström, Umeå.

valda för åren 1927—1929:

sekreteraren Adolf Granström, Umeå;
hemmansägaren Erik Finnberg, Björksele;
nämndemannen F. O. Hörnström, Hörnsjö;
hemmansägaren S. P. Jonsson, Söråsele, Asele;
fabrikoren K. O. Norlund, Bureå;
flottningschefen Oskar Grén, Skelleftea;
konsulenten J. Söderblom, Vindeln, och
landsfiskalen F. W. Wallmark, Umeå.

valda för åren 1926—1928:

nämndemannen N. Belander, Bjurholm;

disponenten Lorentz Thalén, Umeå;

landstingsmannen Emil Bostrom, Bodbyn, Bodbysund;
landstingsmannen And. Grenholm, Norra Stortjärn, Överklinten;
disponenten Victor Ernberg, Olofsfors, Nordmaling;
jägmästaren Nils Edblad, Sorsele;

byggmästaren A. Pettersson, Vilhelmina, och
lantbruksingenjören H. Wikström, Skellefteå.

Umeå i landskansliet den 27 januari 1928.
På Länsstyrelsens vägnar:
Gustaf Hultman. Elof Huss.

Umeå 1928 — Larsson & C:os Tryckeri