OCR Output

1928 den 27 januari. . N : r—17.

LANSKUNGORELSER.

Västerbottens län.
A Landskansliet 1928

N .:r. 17. Valbara
personer till
Jamlikt stadgandet i 25 $ i lagen om expropriation den 12 maj 1917 kun— tedamöter i
göres härmed, dels att Kungl. Maj:ts Befallningshavande för tiden till och expropria—
med 1930 års utgång förordnat landstingsmannen J. Rehn i Hissjö, Umeå, att tionsnamn—
vara ordförande och byggmästaren J. M. Bäckström, Teg, att vara ersättare der i länet.
för ordföranden i expropriationsnämnder inom länet, dels ock att följande
personer äro enligt 23 $ i ovannämnda lag utsedda att vara valbara till leda—
möter i expropriationsnämnder :

Av landstinget utsedda ledamoter:

valda for aren 1928—1930:

kronojägaren J. W. Nordström, Sunnanå;

hemmansägaren Ad. Fredriksson, Näsland, Bjurholm;
handlanden Konrad Eriksson, Lavsjön;

landstingsmannen Aug. Grönlund, Kristineberg, Vilhelmina;
handlanden Joh. Bexelius, Lövånger;

disponenten Olof Björklund, Jörn;

hemmansägaren N. J. Fahlgren, Ersmark;
kommunalnämndsordföranden Joh. Strömberg, Grisbacka, Umeå.

valda för åren 1927—1929:

lantbrukaren Erik Eriksson, Böle ;

riksdagsmannen Ewert Jonsson, Lycksele;

f. riksdagsmannen Olof Jonsson, Gumboda;
hemmansägaren P. J. Lundström, Fahlmark;
banmästaren Karl Wallén, Bastuträsk;
riksdagsmannen Ad. Wiklund, Brattfors;
landstingsmannen Carl Lindmark, Drängsmarkby;
nämndemannen Joh. Johansson, Vindeln.

valda för åren 1926—1928:

hemmansagaren Emil Säfstén, Sävar;

hemmansägaren F. A. Salomonsson, Älgsjöås;
landstingsmannen F. E. Holmner, Gunnarn;
hemmansägaren Joh. Renström, Renbergsvattnet, Burträsk;