OCR Output

1928 den 24 januari. N:r 15—16.

LANSKUNGORELSER.

V asterbottens lan.

Ser. A Landskansliet 1928
$ Norrbygdens
vattendum—
Författningsenligt offentliggöres följande stols kanslis
öppethål—

Norrbygdens vattendomstols kansli med adress Västra Rådhusgatan 5, _ lande.
Umeå, hålles öppet varje helgfri dag kl. 10,30 f. m.—1 e. m. (Rt. 688).
Vattenrättsdomaren är tillgänglig för samtal medelst telefon säkrast kl.
11 f. m.— 12 m. (Rt. 794). i

Umeå den 29 december 1927.

VATTENRATTSDOMAREN.
NGT 16; Mellanbyg—
& dens vatten—
Författningsenligt offentliggöres följande domstols
kanslis öp—

Mellanbygdens vattendomstols kansli, befintligt härstädes i Fredsgatan 2
hålles öppet varje helgfri dag kl. 11—1 (telefon n:r 2112).

Vattenrättsdomaren är tillgänglig för samtal medelst telefon (n:r 2113)
säkrast kl. 11—12.

Sundsvall den 2 januari 1928.

» pethållande.

Av vattenrättsdomarämbetet :

CARL EM. BENGTSSON.
Umeå i landskansliet den 24 januari 1928.

På Länsstyrelsens vägnar:
Elis Almgren. > Elof Huss.

Umeå 1928 — Larsson & C:os Tryckeri