OCR Output

F

i 1928 den 23 januari. N:r 14.

LANSKUNGORELSER.

V asterbottens län.

Ser. A Landskansliet 1928

N:r 14. Ledamöter

S och supple—
Jämlikt 1 $ i den för veterinärstyrelser faststallda sarskilda instrukti0n anter i 14—
den 28 november 1913 kungöres härmed att Västerbottens läns veterinärsty— nets veteri—
relse under år 1928 består av följande ledamöter och suppleanter närstyrelse.

Av Länsstyrelsen utsedd ledamot:

Landssekreteraren Gustaft Hultman, Umeå, vice ordförande.
Suppleant: skiftesgodemannen E. A. Holmström, Teg, Umeå.

Av Hushållningssällskapets Förvaltningsutskott, utsedda ledamöter :

andshövdingen Nils G. Ringstrand, Umeå, ordförande.
Nämndemannen Oskar Äström, Brännland.

Suppleanter: Häradsdomaren August Lundberg, Teg, Umeå,
gronomen Viktor Broman, Umeå.

Av Landstinget utsedda ledamöter :

. d. Riksdagsmannen J. Rehn, Hissjö, Umeå,
ushållningssällskapets sekreterare A. Granström, Umeå,
uppleanter: Hemmansägaren Erik Eriksson, Böle, Umeå,
antbrukaren Oskar Karlsson, Haga, Umeå.

Självskriven ledamot:
Länsveterinären Johannes Modig, Umeå, sekreterare.
Umeå i landskansliet den 23 januari 1928.

På Länsstyrelsens vägnar:

Gustaf Hultman. Elof Huss.

Umeå 1928 — Larsson & C:os Tr-ycke'ri