OCR Output

| &

1928 den 16 januari. N:ris
es 9:

Lomsjö valdistrikt, med valställe i Lomsjö, omfattande hemmanen Ava—
sjö, Forsnäs, Lomsjö, Simsjö, Säljberget och Varpsjö, samt kronotorpen Gran—
berg (ej Granberget), Granliden, Klacken, Klippen, Latiktorp, Motorn, Rock—
sjö, Ringåsen, Skisjö, Storberget, Sängsjöberget, Rissjömyran, Tallbacken
och Visjö;

Rissjö valdistrikt, med valställe i Yttre Rissjö, omfattande hemmanen Dal—
sjöberg, Fäboliden, Häggsjö, Lakasjö, Långvattnet, Oxvattnet, Tegeltrask,
Yttre och Övre Rissjö, ävensom kronotorpen Framnäs, Granås, (å krp. Sten—
myrlandet), Gullasen, Hedlunda, Kvarnmon, Lugnvik, Långtjärntorp, Svedje—
berget, Österstrand och Östansjö;

Siksjö valdistrikt, med valställe i Siksjö, omfattande hemmanen Berg—
lunda, Grankulla, Gärdsjö, Kåkarberg, Lillögda, Lögdaberg, Lövnäs, Malmed,
Sandsjö, Siksjö, Stennäs, Tallberg, Vaksjöberg, Västansjö och Osterberg,
ävensom kronotorpen Bäversel, Granåker, Trehörningberget och Vaksjö, samt

Gavsele valdistrikt, med valställe i Gavsele, omfattande Gavsele by.

Detta beslut skall, där det icke på anförda besvär undanröjes, träda i
tillämpning beträffande val, som förrättas enligt den röstlängd, som kommer
att upprättas under ar 1928.

Umeå i landskansliet den 16 januari 1928.
NILS G. RINGSTRAND.
Elis Almgren.

Umeå 1928 — Larsson & C:os Tl'yékeri