OCR Output

1928 den 16 januari. N:ris 7—8.

LANSKUNGORELSER.

Vasterbottens län.

Ser. A Landskansliet 1928

Nor T. f Förbud mot
automobil—
På grund av ombyggnad av trummor varder sträckan Norrfors—Bratt— — trafik.
by av vägen Umeå—Vännäs avlyst från automoblltrafrk tillsvidare från och
med denna dag.

Upplases i Asele sockens kyrka.
N: 8. Ny indelning
av Asele
Till allmän kännedom kungores härmed att Kungl. Maj:ts Befallnings— kommun i
havande genom den 31 december 1927 meddelat utslag med stöd av 32 $ i valdistrikt.
lagen om val till riksdagen den 26 november 1920 funnit skäligt förordna, att
Äsele kommun för val av ledamöter i riksdagens andra kammare samt för val
av landstingsmän och kommunalfullmäktige skall vara indelad i nio särskilda
valdistrikt, nämligen:

Torvsjö valdistrikt, med valställe i Torvsjö, omfattande hemmanen Alm—
sele, Klingerberget, Renberget Rosendal, Stenselekroken, Torvsjö, ävensom
kronotorpen Bergvik, Dannevik, Granåsen å kronoparken Almselelandet, Gun—
narbo, Hällholmen, Kryckelberg, Lövås, Stentorp, Tallnäs;

Eigsjö valdistrikt, med valställe i Elgsjö, omfattande hemmanen Elgsjö,
Orgberg, Tensjö, Insjö, Lövberg, Söderberg, Yxsjö, Granberget ej Granberg);

Borgsjö valdistrikt, med valställe i Borgsjö;, omfattande hemmanen Borg—
sjö, Gigsele, Aspnäs, Baksjö, Norsjö, Västligården, Åtjärntorp, Olofsberg och
Trehörningen;

_ _ Asele valdistrikt, med valställe å Äsele kyrkoplats, omfattande hemma—
nen Algovik, Asplunda, Bomsjö. Borgen, Erikshall, Herrskog, Kalmsjö, Kul—
lerbacka, Kvällträsk, Norets byar, Prästbordet, Skolan, Stenkulla, Storsjö,
Svartbäcken, Sörstrand, Söråsele och Torvsele samt Asele kyrkoplats och
municipalsamhälle, ävensom kronotorpen Björnbacken, Bovikstornet, Fors—
kulle, Forsviken, Harrsjö, Idvattnet, Liden, Nordåker, Nymyran och Västervik
samt de, som äro utan stadigt hemvist;

Hälla distrikt, med valställe i Hällaström, omfattande hemmanen Björk—
sele, Holmträsk, Hälla, Nytjärn och Äkerberget, samt kronotorpen Björkebo,
Bäckaskog, Forsmo, Hedvattnet, Moåker, Nybo, Näverberg, Simsjöås och
Sågbo; i