OCR Output

1928 den 9 januari. N:r 4.

LANSKUNGORELSER

Västerbottens län.
_ Ser. A Landskansliet 1928

N:r 4. Personer,
förordnade
Författningsenligt kungöres härmed, att nedannämnda personer innehavaatt verkställa
Kungl. Maj:ts Befaliningshavandes förordnande att vid förfall för vederbö— växelpro—
rande landsfiskaler verkställa växelprotester, nämligen : tester.
i Nordmaling: t. f. postmästaren Emil Ansgarius Werner och bagaren
Bernh. Hörnsten i Logdea;
i Asele: bankkamreraren A. Kant;
i Robertsfors: forvaltaren Viktor
i Degerfors: bankkamreraren Bertil Scherdin;
i Burtrask: bankkamreraren Gustaf Edvin Bostrom;
i Lovanger: bankkamreraren Folke Bredberg;
i Nysätra: kassören Fredrik Wiklund och vid förfall för denne tingsskri—
varen J. A. Lindmark;
i Jorn: bankkamreraren Einar Thorsén;
i Dorotea: speditoren Olof Östman;
i Byske: flottningschefen Ernst Johansson;
i Norsjö: skogsinspektoren Ludvig Lidström;
i Holmsund: förste polismannen Alfons Björklund;
i Vilhelmina: banktjänstemannen C. Rundqvist;
i Bureå: kassören Arthur Erik Öqvist och vid förfall för denne kassören
Oskar Wikner;
i Sorsele: handlanden Gunnar Rönnholm;
i Stensele: prokuristen J. Gottfrid Sjöberg;
i Bjurholm: kassören A. Johnsson;
i Nyåker: fjärdingsmannen Olof Gotthard Grundstrom och vid forfall for
denne stationsmästaren Karl Danielsson;
i Fredrika: folkskolläraren Olof Arvid Tengborg samt
i Lycksele: kassören Axel Nyblad vid forfall for landsfiskalen i Lycksele
sodra distrikt.

Umeå i landskansliet den 9 januari 1928.

NILS G. RINGSTRAND.

Elis Almgren.

Umeå 1928 — Larsson & C:os Tryckeri