OCR Output

1928 ‘den 2 januari... N‘+ 4.

— 19 —

Norsjö tingshus _ |Byarna Arnberg, Avaliden, Björk—
nas, Finnäs, Gissträsk, Heden,
Kattisberg, Mensträsk, Norsjö,
Kvammarnäs, Raggsjön
Risliden av Norsjö socken. . .. Mars 12 10 fim.

% Övriga byar inom Norsjö socken,

med undantag av nedannämn—
da byar, varifran inställelse

sker: i Bastuträsk. . .. :: .. . 1Z s; 10 fim.

Malå kommunalsalen |/Malå: socken.:. .. .. .' .. : . . . i % 15; 10 fim.
Ordenshuset i — |Av Norsjö socken byarna Bastu—
Bastuträsk träsk,. Bjurheden, — Boliden,

Braxträsk, Bredselet, Bränn—
land, Båtfors, Frautjäln, Gran—
ström, Gumboda, Haraliden,
Holmträsk, Jonsträsk, Kattis—
träsk, Kedträsk, Klockarliden,
Kusfors, Långträsk, Lövlund,
Melsliden, Mullberg, Myrberg,
Mörttjärn, Näset, . Petiknis,
Petikträsk, Persliden, Rengård,
Risberg, Ristjäln, Rålund, Sten—
brånet, Steninge, Storklinten,
Sunnanå, Svanfors, Svansele,
Svanström, Svartnäs Sämsk—
tjäln, Träskliden, Udden, Vik—
borg och Asen samt av Skel—
leftea sodra landsfiskalsdistrikt
byarna —Andersberg, — Berget,
Bergliden, — Bjurfors, Borup,,
Fallet, Finnfors, Fått, Grannäs,/
Grönliden, Holmselet, Högsli—
den, Karstrask, Krångfors,
Krangnas, Lidberget, Loberget,
Myrliden, Nyfors, Nygård, Ny—
liden © västra, : Örrträsk, : Plan, |
Rismyrliden, _ Rojnoret,