OCR Output

1928—den: 2—januäri. — N:r 1.
.10 in

1 2 2 . | 4

änget, Djupgrovan, Eriksdal, '
Eriksliden, Falkliden, Fällbäc— |
ken, Gran, Granholm, Granå, l
Gråliden, Grånäs, Hedlunda, !
Häbbertsfors, Häbbersliden, |
Hällbergssvedjan, Hälliden, ‘
Hogdal, Hoglund, Kusliden, |
Liden, Mulltjäln, Norrberget, \
Norrbäck, Nydal, Nyheden, O— |
lofsberg, Kvarnforsliden, Ronn— |
berget, Ronnliden, Sandberg, |
Sandfors, Slyberg, Stentorp, l
Storselet, Strömsgård, — Tars— |
bäcksliden, _ Tarsmyran och
Västbäck av Ukelleftea norra
fandstiskalsdistrikt: : .:. :.: Mars| 2) 10 fm.

Kommunalhuset i |Byarna Byske, — Drängsmark,

Byske Frostkåge, Furuögrund, Ostvik,
Ytterstfors och Östanbäck av ( |
Byske sockeon. .. y |; 3| 40 im.

39 3* . >]

%Övriga byar inom Byske sockeml \ 5) 10 fm.

Frsamlingssalen i _ Fillfors socken .............. | y | 7 10 tm.
Fällfors Y

Fralsningsarméns (Av Jorns socken byarna Anders-‘
lokal i Jörn trask, Björkliden, Djuptrask,
Algtrask, _ Granberg, Gran-!

bergstrask, Hornträsk, Jörns

station, Karlbränna, Missen-!

träsk, Lidträsk, Myrheden, Ny—

borg, — Pärlström, Stentrisk,|

Storberg, Stortrask, Ullbergs—

träsk, Vithatten, Alyckan, A—|

näset, Aselet och Österjörn ‘

| Q| 10 fm.

99

10. 10 fm.

$ Övriga byar inom Jörns socken. |

39