OCR Output

1928 den 2 januari. N:r 1.

foe T i se

1 iZ2 9 Se 1s — 35

Godtemplarhuset Robertsfors bruks forsamling --iMars{ 13/ 10 fm.
vid Robertsfors bruk

Skolhuset vid Byg(‘talBygdea socken med undantag avr
kyrka Robertsfors bruks församling
och ovan nämnda byar v1|ka,
installa sig vid godtemplarhu—. |
set .—. / ; .. .. — . |14) 10 fm.

99

‘Granskning och justering _
handlingar och protokoll ..

3 15| 10 fm.
[ 16| 10 fm.

Skelleftea rullforingsomrade n:r 71.

Sockenstugan i Ny— |Byarna _ Brinde, Estersmark,|
sätra | Flarken, Gumboda, Hertsanger,
Kolaboda, — Nybyn, — Skäran,

Strand och Anaset av Nysätra

sockem .. .. ..+... .. ./4: .; . Febr.| 16 10 fm.

93

byar inom Nysätra sockeni § 17] 10 fm.

Lovangers socken— |L0vångers sOCkEnh'';. . 1; ; 53 ]8! 10 fm.
stuga [

‘Blografteatern ”luonJByarna Bergfors södra, Burea
lokal i Burvik, Bäck, Bolevnk Hed—

| s ~Aker Haggdal Häggnäs,
Holmsvattnet, _ Istermyrliden,

Kroknäs, Ljusvattnet, Oftter—

tjärn, Sandwken och Storon

av. Bureå socken . ... . . — |

20 10 im.

Övriga byar inom Bureå socken| ,, |21! 10 fm.