OCR Output

1928 —den 2 jjanuari.' N:r 1.

H 22

1

Sockenstugan i De—
gerfors

Skolhuset i Astriisk

Kommunalhuset i
Burtrask

Godtemplarhuset
vid Robertsfors bruk

| s |

lÅterstaende byar och lägenheter,

Kalvträsks kyrkobokföringsdi—
strikt samt byn Villvattnet . . .

samt den del av Bur—
— träsks socken, som ligger söder
| om landsvägen Bygdsiljum——
+ Burträsk——Klutmark .... .. .. |

\Aterstaende byar och lagenheter
i' Burträsks sockeén. . .. . . .... |

'Alkvittern, — Altarliden, Anders—/
! liden, Berga Bergnas BjenfOI'SJ
| Bjens]on Brattliden, Broänget,
Edfastmark, Elglund Erlands-,
torp, Framnas Fågelsång,
Frodtjärnbäck, Fräkenbäck,
Norra _ Gottland, Gravbäck,g
Gravfors, — Granberget, Gull—|
tjärn, Hogaliden,Jomark, Jo—|
dal, Kättbergsheden, Korssjön,
Krokbäck, Krokån, Legdeå, Li—

' den, Liljabäck, Mattsneke, Mjö—
sjöbäck, Mjösjö, Norrfors, Ny—|
borg, Nyliden, Olsliden, l
|

Kvarnrodjningen, Ryssjön,
Selsberg, Selfors, Siknäs, Si—
| ” keå; Sjöbäck, Smarodjnmgenl
— Stenfors, Nya Storbäcken, Ytt—
re Storbäcken, Storl':den, Stor-|
rod]nmgsberget Södra Stor—
tjärn, Norra Stortjärn, Strand-i
holm, _. Ståbäcken, T ryss{On,
| Trågahden Ultervattnet Vas-'
| tanå, Vimmerby, Ytterklinten,|
| Akullsjon, Aselet, Asjon, Over—
klinten och Sikeå hamnplats. .

99

99

1
1
|

$ Degerfors .. 'MarSr 6j 10 fim.

[ 71 : LO Afin.

| 0| 10 fim.

;10[ 10 fim.

12! 10 ifm.