OCR Output

1928 den 2 1.

scA s
Asele tingshus Av Asele socken de byar och
samhällen som ligga väster om
Angermanälven . . .... . .. . .. Mars| 13| — 10 fim.
Bergvattnets for— Av Dorotea socken byar och lä— |
' eningshus i Dorotea ! genheter, som ligga söder or
— . % 85 Lp. C kr. +1 » |18] 10 fim.
i $ Dorotea socken i övrigt samt
| frammande » 16 10 fim.
i |
| Kommunalhuset i Vannas koping ävensom den del!
Vännäs | av . Vännäs socken, som om—
, fattar samhällen och byar norr.
| om Ume fily..~.. .. .. .. ; — [ 19[ :10 fim.
| |
| Den del av Vinnas socken, som
omfattar samhällen och
| soder om Ume älv. . .. . .. . . — _10 fim.
! | |
' , \Granskning _ och justering av;
| ; handlingar ochsprotokoll . ...| , »2]1 10 frm.
; Umea norra rullforingsomrade n:r 70.
i i |Dikanäs kyrkobokfGringsd‘strikt
| Vilhelmina | samt Vilhelmina kyrkoplats .. ;Febr.l 13/ 10 fim.
1Y 1S 4
4 ÄDen del av Vilhelmina socken,| 3
| © som ligger söder (öster) om '
[— änlandsbanan. : . .. .. .. .. ;. 1r S {]4 10 frm.
§3 Aterstaende byar och lagenheterl '
' i Vilhelmina socken | ©& . ( : 10 fim,
| Skolhuset i Stenseie iDen del av Stensele socken, somi
| | ligger norr om Umans vatten—|
| drag med undantag av
| från vilka installelse sker i' |
148 . .. | 16 10 frm.