OCR Output

1928 den 2 januari. N:r. 1.
n OÅ / se

f 1 | 2 | 3 [4] 5

Föreningshuset i Hör— Byar och samhällen tillhGrande,

5
nefors '| Umeå landsfiskalsdistrikt samt å
|
|

| (Norrbyskär . ;;.. ....4 .. . .[Febr.| 27 10 fm.

1

(Byar och samhällen tillhörande

| Nordmalings _ landsfiskalsdi—
strikt ;. . . ;. .. > Li A 540 9 1 28

33

10 fm.

Kommuna'huset i (Av Nordmalings socken de sam—
Nordmalings mun:ci— \ _ hallen och byar som ligga vas—
palsamhälle | ter om Leduån och vilka icke |
inställa sig i Nvåker . .. . .. — y‘ ( «10 tm.

3, ‘Av Nordmalings socken de sam—
' hällen och byar, som ligga ös—
ter om Leduån och vilka icke

installa sig i Nyåker .. . .. .. Mars| 1| 10 fm.

— hällen och byar, som ligga norr
om järnvägen samt invid och
på lämpligt avstånd söder om E
E järnvägen . & — . ,, » :3 i § 2. 3' 10 fm.
Kommunalhuset i Bjurholms socken öster om Orel t
Bjurholm I älv . .2 ; . e oo ce . e 24 } % 5i 10 fm.
} |
$B]urholms socken vaster om Ore, |
r e l L c | 6| 10 fm.

l
|
Tmcrshuset i Nyaker Av Nordmalings socken de sam— '
1
J

Hemmansägaren Ar— |Örträsks socken .. .: *. .. .. :.: : [ 4. 1 7| 11 fm.
tur Jonssons gard | |
i Örträsk

Viska skolhus [Fredrika socken — ;;;;; : 3; . 10 fm.

Asele tingshus ‘Asele kyrkoplats och municipal—|

| samhälle samt skolan och av

| Asele socken i övrigt de sam—
E | | hällen och byar, som ligga Ös— I

P ! ter om Ängermanälven ...... R ‘]2

10 fm.